เติมคำตอบให้ถูกต้อง
1) ปี พ.ศ. ใดประเทศไทยส่งสับปะรดกระป๋องไปขายที่สิงคโปร์มากที่สุด
ตอบ ปี พ.ศ.
2) ปี พ.ศ. ใดประเทศไทยส่งน้ำสับปะรดไปขายที่สิงคโปร์น้อยที่สุด
ตอบ ปี พ.ศ.
3) ปี พ.ศ. ใดสิงคโปร์นำเข้าผลิตภัณฑ์สับปะรดจากประเทศไทยมากที่สุด
ตอบ ปี พ.ศ.